eshop
 

Přemýšlíte o stmívání, Dali nebo jiné moderní technologii? Existují i efektivnější řešení.

Přemýšlíte o stmívání? | LED trubice Valtavalo
12. 10. 2017
Stmívání / DALI
- nákladný systém pro nákup a instalaci
- nákladné na údržbu – zvláště systém DALI. Každá změna nebo výměna vyžaduje pomoc specialistů. Systém obsahuje komplikovanou elektroniku a software, jejichž životnost může být mnohem kratší než životnost světelného zdroje. Údržba může být velmi komplikovaná a drahá.
 
Předtím, než investujete do stmívání zvažte zdali nebude stmívání spíše na obtíž vašemu hospodárnému provozu a údržbě.
- Stmívatelný světelný zdroj je používán častokrát ve zcela prázdných prostorách, kde zbytečně spotřebovává elektřinu ve chvíli, kdy ani tlumené světlo není třeba. Vypnutý zdroj světla šetří energii ve srovnání s tlumeným světlem.
- Stmívatelné zdroje světla je možné nahradit mnohem jednodušší, spolehlivější a nákladově efektivnější alternativní technologií, a to pouhým zapnutím/vypnutím části svítidel, tak že zůstane zapnuté dostatečné množství světel, namísto ztlumení všech světelných zdrojů pro dosažení určité úrovně osvětlení. Zapnutí/Vypnutí lze ovládat pomocí 3-fázové instalace se kterou si snadno poradí všichni elektrikáři. To Vám umožní nastavit světelnou scénu na úrovni 0%, 33%, 67% nebo 100% osvětlenosti. Ovládání není obtížné napojit na přítomnostní a soumraková čidla, které jsou běžně k dostání v obchodech s elektrem. Konečný efekt pak poskytuje provozovateli stejné úspory a základní funkce jako velmi drahý systém DALI a jen s minimálními náklady na nákup, instalaci a údržbu. Skutečná životnost a návratnost těchto nákladných DALI řešení není v případových studiích nikdy srovnávána s dobře navrženou a provedenou LED instalací s dlouhou životností a s "inteligentním" ovládáním přes senzory a 3-fázově zapojená svítidla.
Většina moderních technologií jako DALI, stmívání, řešení s měnící se teplotou bílé nebo řešení s konstantním světelným výstupem jsou technologie, jejichž přínos je přinejmenším diskutabilní, tedy zejména pokud jde o náklady na pořízení, montáž a údržbu.
Jsou tyto funkce skutečně potřebné, nebo je to humbuk a lobby velkých hráčů a montážních firem DALI, kteří na těchto technologiích profitují?