eshop
 

Modifikace zářivkových svítidel pro použití s LED trubicemi

Modifikace zářivkových svítidel | LED trubice Valtavalo
12. 7. 2015

LED trubice jsou primárně používány jako náhrada zářivkových trubic T8 ve svítidlech s paticemi G13. Mimo to jsou na trhu dostupná svítidla navržená speciálně pro LED trubice.

Při instalaci LED trubic musí být zajištěno, že přechod z tradičních zářivkových trubic neohrozí za žádných okolností bezpečnost uživatele. Musí být zajištěno, že změna neohrozí elektromagnetickou kompatibilitu zařízení. Požadované instalace a modifikace musí být prováděny v souladu s níže uvedenými pokyny.

LED trubice Valtavalo lze instalovat do stávajících zářivkových svítidel bez jakýchkoliv úprav originálního svítidla. Svítidla vhodná pro takovou montáž mají obvykle magnetický předřadník, také známý jako tlumivka. V takových případech je startér v původním svítidle nahrazen LED startérem. Takováto montáž neovlivňuje platnost certifikace CE ani jiné certifikace původního zářivkového svítidla, což znamená, že osvědčení zůstávajív platnosti. Pokud je to nutné, svítidlo může být opět uvedeno do souladu se zářivkovými trubicemi pouhým nahrazením LED startéru zářivkovým startérem.

LED trubice Valtavalo lze také nainstalovat do svítidla vybaveného elektronickým předřadníkem, jestliže je svítidlo přepojeno dle zapojení kompatibilního s LED trubicemi. Po dokončení úprav svítidla, přestává být původní výrobce odpovědný za svítidlo a za bezpečnost nového svítidla a za soulad s platnými předpisy přebírá odpovědnost výrobce LED trubic, společnost Valtavalo. Svítidlo, které je takto upraveno pro kompatibilitu s LED trubicemi musí být zřetelně označeno jako takové, což znamená, že na svítidle musí být umístěn nový ratingový štítek a kontaktní informace subjektu, který modifikaci provedl. Takové štítky poskytuje společně s LED trubicemi společnost Valtavalo. *Svítidlo nevyžaduje nové označení CE, pokud není určeno k dalšímu prodeji na trhu a pokud splňuje elektrické bezpečnostní požadavky.

Modifikační štítek na zářivková svítidla

Použití LED trubic v zářivkových svítidlech, která obsahují kompenzační kondenzátor, může generovat jalový výkon v síti a ovlivnit hodnotu účiníku. Z tohoto důvodu Valtavalo doporučuje kompenzační kondenzátory ze svítidla odstranit. I v tomto případě musí být na svítidlo umístěn modifikační štítek.

Veškeré modifikační práce musí být vždy prováděny profesionálním elektrikářem.

Níže naleznete schémata elektrického zapojení LED trubic Valtavalo ve svítidle s indukčním předřadníkem (obrázek 1) a v upraveném svítidle (obrázek 2). Pokud je svítidlo modifikováno, je tím vytvořen nový kus elektrického zařízení a odpovědnost původního výrobce svítidla tímto zaniká. LED trubice Valtavalo G3+ jsou testovány a schváleny pro provoz na síťové napětí a taková elektrická zapojení, jaká jsou uvedena na schématech níže. Takto upravený produkt je bezpečný k použití.


Schémata elektrického zapojení LED trubic Valtavalo
Tyto pokyny jsou založeny na dokumentu „LED trubice jako náhrada za fluorescenční zářivky“
publikované Finnish Safety and Chemicals Agency (TUKES).